English
API for vasstandsdata

Denne sida inneheld valgmenyar for demonstrasjon av måten Kartverket sitt API («Application Programming Interface») mot vasstandsdatabasen verkar. Dei fleste kommandoane vil returnera eit XML-formatert svar, og url-en for den kommandoen vil bli vist i adressefeltet øvst i nettlesaren din.

Spesifikasjonen for dette API-et: API for water level data. Communication protocol (finns berre i engelsk versjon, pdf).

API-et er til fri bruk. Men du vil sjølvsagt passa på å ikkje belasta API-et unødvendig hardt. God programmeringspraksis betyr mellom anna å lagra statiske data lokalt og avgrensa spørjingar mot databasen til det nødvendige minimum. API-et kan handtera bortimot 20 spørjingar i sekundet, men hugs at du deler denne ressursen med alle andre brukarar. API-et framleis ikkje heilt stabilt. Det kan av og til henda at det ikkje kjem svar i nokre minutt.

Hugs å lesa Vilkår for bruk. Kartverket sine data er lisensiert etter Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0).

Enkel versjon for henting av vasstandsdata: http://api.sehavniva.no/tidepos_no.html

Data i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde


Tidsintervall
Frå tid

Til tidDatatype
Alle
Observasjonar
Prediksjonar
Flo og fjøre

Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Stadnavn

Returtype
XML
PDF-fil
Tekstfil

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands
Intervall
10 min
60 min

Sommartid
Ikkje bruk
Bruk sommartid

Tidssone
Ikkje vald
UTC+1
UTC


Stasjonsinformasjon

Stasjonstype
Permanente stasjonar
StraumstasjonarTilgjengelege filformat

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands


Tilrådde standardnivå

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands


Observasjonsintervall

Stasjonskode
Tilgjengeleg statistikk

Stasjonskode
Konstituentar

Station code
Tilgjengelege språkTidevatnsonerNivå i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Stadnavn

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands
Returtype
XML
PDF-fil
Stasjonsnivå

Stasjonskode


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands
Returtype
XML
PDF-fil

Konstituentar frå ROMS-modell

Stasjonskode

Geografisk bredde

Geografisk lengde
Månadsmiddel

Stasjonskode  
Startår

Sluttår


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000


Tidvatntabell i pdf-format

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands
År


StadnavnHavnivåendring

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Deutsch
Netherlands
Frå


Til