English




API for vasstandsdata

Denne sida inneheld valgmenyar for demonstrasjon av måten Kartverket sitt API («Application Programming Interface») mot vasstandsdatabasen verkar. Dei fleste kommandoane vil returnera eit XML-formatert svar, og url-en for den kommandoen vil bli vist i adressefeltet øvst i nettlesaren din.

Spesifikasjonen for dette API-et: API for water level data. Communication protocol (finns berre i engelsk versjon, pdf).

API-et er til fri bruk. Men du vil sjølvsagt passa på å ikkje belasta API-et unødvendig hardt. God programmeringspraksis betyr mellom anna å lagra statiske data lokalt og avgrensa spørjingar mot databasen til det nødvendige minimum. API-et kan handtera bortimot 20 spørjingar i sekundet, men hugs at du deler denne ressursen med alle andre brukarar. API-et framleis ikkje heilt stabilt. Det kan av og til henda at det ikkje kjem svar i nokre minutt.

Hugs å lesa Vilkår for bruk. Kartverket sine data er lisensiert etter Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0).

Enkel versjon for henting av vasstandsdata: http://api.sehavniva.no/tidepos_no.html

Data i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde


Tidsintervall
Frå tid

Til tid



Datatype
Alle
Observasjonar
Prediksjonar
Flo og fjøre

Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Stadnavn

Returtype
XML
PDF-fil
Tekstfil

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Intervall
10 min
60 min

Sommartid
Ikkje bruk
Bruk sommartid

Tidssone
Ikkje vald
UTC+1
UTC


Stasjonsinformasjon

Stasjonstype
Permanente stasjonar
Straumstasjonar



Tilgjengelege filformat

Språk
Nynorsk
Bokmål
English



Tilrådde standardnivå

Språk
Nynorsk
Bokmål
English



Observasjonsintervall

Stasjonskode




Tilgjengeleg statistikk

Stasjonskode




Konstituentar

Station code




Tilgjengelege språk



Tidevatnsoner



Nivå i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde




Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Stadnavn

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Returtype
XML
PDF-fil




Stasjonsnivå

Stasjonskode


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN1954

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Returtype
XML
PDF-fil





Konstituentar frå ROMS-modell

Stasjonskode

Geografisk bredde

Geografisk lengde




Månadsmiddel

Stasjonskode  
Startår

Sluttår


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000


Tidvatntabell i pdf-format

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde




Språk
Nynorsk
Bokmål
English
År


Stadnavn



Havnivåendring

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde




Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Frå


Til